جدیدترین آزمایش ها

  آوریل 9, 2019

  آزمایش هواناو بسازید! – مجله رشد دانش آموز (آذر 97)

  آزمایش – هواناو بسازید! – مجله رشد دانش آموز (آذر 97) در این مقاله شیوه ساخت هواناو را آموزش می…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش موشک الکلی

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش استخر آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش سوختن قند – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش آتش پزی – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش لامپ نیتروژنی – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش یخ و آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش لامپ فسفری – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش دست و آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش سوختن منیزیوم در یخ خشک – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  1

  جنگ شگفتیهای علوم

  01:51
  2

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش نفس اژدها

  00:20
  3

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش ستون آتش

  00:25
  4

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش حلقه دود

  00:23
  5

  جنگ شگفتیهای علوم - نظر دانش آموزان

  02:01
   آوریل 12, 2019

   نردبان پلاسما – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ نیوتون – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ رقصان – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   بستاب – استروبوسکوپ – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   دکمه بازگشت به بالا
   بستن
   بستن