جدیدترین آزمایش ها

  آوریل 9, 2019

  آزمایش نقاشی روی شیر – مجله رشد دانش آموز (آبان 97)

  آزمایش – نقاشی روی شیر – مجله رشد دانش آموز (آبان 97) در این مقاله، آقای آزمایش نقاشی کردن روی…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش آتش پزی – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش سوختن منیزیوم در یخ خشک – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش استخر آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش انهدام بشکه – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش آب و روغن – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش دست و آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 9, 2019

  آزمایش کف فشان – مجله رشد دانش آموز (دی 97)

  آزمایش کف فشان – مجله رشد دانش آموز (دی 97) دراین آزمایش یک کف فشان می سازیم! ‘اطلاعیه’ محتوای این…
  آوریل 9, 2019

  آزمایش رقص آتش – مجله رشد نوجوان (دی 97)

  آزمایش رقص آتش – مجله رشد نوجوان (دی 97) در این آزمایش با آتش بازی می کنیم! ‘اطلاعیه’ محتوای این…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش خمیردندان فیل – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  1

  جنگ شگفتیهای علوم

  01:51
  2

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش نفس اژدها

  00:20
  3

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش ستون آتش

  00:25
  4

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش حلقه دود

  00:23
  5

  جنگ شگفتیهای علوم - نظر دانش آموزان

  02:01
   آوریل 12, 2019

   نردبان پلاسما – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ نیوتون – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ رقصان – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   بستاب – استروبوسکوپ – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   دکمه بازگشت به بالا
   بستن
   بستن