جدیدترین آزمایش ها

  آوریل 12, 2019

  آزمایش نوشابه و منتوس – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش استخر آتش – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 9, 2019

  آزمایش بازی با حباب های عجیب- مجله رشد دانش آموز (مهر 97)

  آزمایش بازی با حباب های عجیب – مجله رشد دانش آموز (مهر 97) تا به حال حباب مکعبی ساخته اید؟…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش آب و روغن – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش فواره خلاء – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش نفس اژدها – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش موشک الکلی

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 9, 2019

  آزمایش زور هوا – مجله رشد نوجوان (مهر 97)

  آزمایش – زور هوا – مجله رشد نوجوان (مهر 97) در این مقاله، آقای آزمایش قدرت فشار هوا را با…
  آوریل 12, 2019

  آزمایش لامپ نیتروژنی – شبکه آموزش (موتور جستجو)

  ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
  آوریل 9, 2019

  آزمایش راز مرد نامرئی – مجله رشد نوجوان (آبان 97)

  آزمایش – راز مرد نامرئی – مجله رشد نوجوان (آبان 97) در این مقاله آقای آزمایش از راز مرد نامرئی…
  1

  جنگ شگفتیهای علوم

  01:51
  2

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش نفس اژدها

  00:20
  3

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش ستون آتش

  00:25
  4

  جنگ شگفتیهای علوم - آزمایش حلقه دود

  00:23
  5

  جنگ شگفتیهای علوم - نظر دانش آموزان

  02:01
   آوریل 12, 2019

   نردبان پلاسما – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ نیوتون – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   آونگ رقصان – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   آوریل 12, 2019

   بستاب – استروبوسکوپ – تجهیزات کاوشکده علوم

   ‘اطلاعیه’ محتوای این صفحه در حال به روزرسانی می باشد…
   دکمه بازگشت به بالا
   بستن
   بستن