آقای آزمایش

- کارشناس و مجری آزمایشهای جذاب علمی در صدا و سیما و مجلات رشد وزارت آموزش و پرورش - برگزیده جایزه ترویج علم چراغ 98 (مرج علم سال)

profile avatar