آزمایش هواناو بسازید - آقای آزمایش

آزمایش علمی هواناو بسازید

در آزمایش امروز می خواهیم با وسایل بسیار ساده یک هواناو (هاورکرافت) بسازیم و با راز حرکت این وسیله ی جذاب آشنا شویم. و در ادامه یک مسابقه جالب داریم!